ORL 2020

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Biorąc pod uwagę stan przedłużającej się w Polsce i na świecie pandemii oraz w obliczu 2-letniej perspektywy niemożności organizacji dużych zgromadzeń, kolejna XVII Konferencja „Otorynolaryngologia Łódź 2020” połączona z XII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020r online. Mamy nadzieję, że późny okres jesienny sprzyjać będzie naszym ciepłym spotkaniom, tym razem w Internecie.

Jak co roku, planowane są sesje plenarne (wykładowe) z udziałem uznanych ekspertów, dotyczące szerokiej tematyki otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, otoneurologii, audiologii, foniatrii i logopedii. Możliwe do zorganizowania będą również sesje doniesień oryginalnych, które z racji ograniczonego czasu odbywać się będą jako 5 minutowe prezentacje plakatowe.

Wstępny program konferencji zostanie umieszczony wkrótce na stronie konferencyjnej.

Z życzeniami zdrowia i pozdrowieniami.

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Konferencji

Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

POWRÓT