CENTRUM „MEDITON” SZKOLENIA KSIĄŻKI O NAS KONTAKT
SZKOLENIA

Opłatę za udział w kursie należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:

Nr konta: 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
Adres: Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115 , 90-301 Łódź
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, data kursu