Home Program Wykładowcy Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

PROGRAM

CZWARTEK 21 czerwca 2018

POWITANIE UCZESTNIKÓW
10:00 - 10:10

SYMPOZJUM
Alergologia w XXI wieku -
LEKI BIOLOGICZNE W ASTMIE I ALERGII
10:00- 15:30

10:10- 10:30

Wykład wprowadzający: Medycyna precyzyjna a leczenie biologiczne astmy i alergii
Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

10:30- 11:45

Sesja I: Astma ciężka jako target leków biologicznych
(Partner Konferencji firma Novartis)

Prowadzący: Prof. Piotr Kuna (Łódź)
 • Astma ciężka jako cel leków biologicznych
  Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
 • Przypadki kliniczne
  Dr Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)
 • Programy Lekowe Astmy Ciężkiej oczami pacjenta,
  lekarza i dyrektora szpitala

  Prof. Piotr Kuna (Łódź)
 • Dyskusja

11:45- 12:00

Przerwa na kawę

12:00- 13:15

Sesja II: Astma ciężka eozynofilowa – możliwości celowanego leczenia
(Główny Partner Konferencji firma AstraZeneca)

Prowadzący: Prof. Marek L. Kowalski (Łódź), Prof. Robert Mróz (Białystok)
 • Astma ciężka –znaczenie eozynofilii dla wyboru spersonalizowanego leczenia
  Prof. Robert Mróz (Białystok)
 • Leki anty-IL5 w astmie – czy wszystkie działają tak samo?
  Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
 • Pierwsze doświadczenia w leczeniu benralizumabem: omówienie przypadków
  Dr Agnieszka Kopeć (Wrocław)
 • Dyskusja

13:15- 14:00

Przerwa obiadowa

14:00- 15:15

Sesja III: Era terapii biologicznych anty-IL-5 w leczeniu astmy.
Od teorii do praktyki

(Partner Konferencji firma GSK)

Prowadzący: Dr Bogna Buttler (Warszawa),Dr Robert Dewor (Warszawa)
 • Przeciwciała monoklonalne w terapii astmy eozynofilowej
  Dr Bogna Buttler (Warszawa)
 • Wpływ leczenia biologicznego na jakość życia pacjenta z astmą ciężką. Mepolizumab w praktyce
  Dr Robert Dewor (Warszawa)
 • Dyskusja

15:15- 15:30

Przerwa na kawę

SESJA INAUGURACYJNA

15:30- 17:30

Czy unikanie alergenów jest skuteczne i konieczne?

Prowadzący: Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok),
Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 • Alergeny wziewne
  Prof. Jerzy Kruszewski(Warszawa)
 • Alergeny kontaktowe
  Prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
 • Alergeny pokarmowe
  Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 • E-papierosy - zagrożenie czy dobrodziejstwo?
  Prof. Paweł Górski (Łódź)

Warsztaty "Sam na sam z pacjentem" (8:30 - 9:30):

 • W1
  Prowokacje pokarmowe
  - przydatność i bezpieczeństwo
  w praktyce ambulatoryjnej

 • Prowadzący:
  Dr med. Marcin Kurowski (Łódź)
 • W2
  Prowokacje lekowe
  - przydatność i bezpieczeństwo
  w praktyce ambulatoryjnej

 • Prowadząca:
  Dr med. Aleksandra Wardzyńska (Łódź)

PIĄTEK 22 czerwca 2018

SESJE PLENARNE

08:30- 10:00

Sesja V: Diagnostyka duszności u dzieci
Prowadzący: Prof. Danuta chmielewska-Szewczyk (Warszawa), Prof.Henryk Mazurek (Rabka Zdrój)
 • Świsty - czy zawsze objaw astmy?
  Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
 • Duszność krtaniowa
  Prof. Anna Zakrzewska (Łódź)
 • Badania czynnościowe w diagnostyce duszności u dzieci
  Prof. Henryk Mazurek (Rabka Zdrój)

10:00- 10:15

Przerwa na kawę

10:15- 11:15

Sesja VI: Postępowanie w chorobach skóry- od juniora do seniora
Prowadzący: Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań),
Prof. Roman Nowicki (Gdańsk)
 • Postępowanie w atopowym zapaleniu skóry
  Prof. Roman Nowicki (Gdańsk)
 • Postępowanie w pokrzywce przewlekłej
  Prof. Alicja Kasperska-Zając (Zabrze)
 • Półpasiec -współczesne sposoby prewencji i leczenia
  Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)

11:15- 11:45

Gorący Temat I
Sponsor: Główny Partner Konferencji firma AstraZeneca

Prowadząca: Prof. Iwona Stelmach (Łódź)
 • Najnowsze doniesienia z Kongresu ATS 2018 – Czy czeka nas zmiana podejścia do leczenia astmy oskrzelowej?
  Prof. Piotr Kuna (Łódź)

11:45 - 12:15

Przerwa na kawę

12:15- 13:30

Sesja VII: Różne oblicza astmy oskrzelowej
- postepowanie "na miarę"

Prowadzący: dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź), Dr hab. Maciej Kupczyk (Łódź)
 • Astma u cieżarnej
  Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
 • Astma powysiłkowa
  Prof. Radosław Gawlik (Katowice)
 • Astma u dzieci - czy jest miejsce dla witamin D3 w prewencji zaostrzeń?
  Prof. Iwona Stelmach (Łódź)

13:30- 14:15

Przerwa obiadowa

14:15- 14:45

Gorący Temat II
Sponsor: Partner Konferencji firma Sandoz

Prowadząca: Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
 • Co może zrobić lekarz by poprawić kontrolę astmy u pacjenta?
  Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

14:45- 15:15

Gorący Temat III
Sponsor: Partner Konferencji firma Stallergenes Greer

Prowadząca: Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
 • Co nowego wiemy o immunoterapii podjęzykowej (SLIT) po Kongresie EAACI 2018 w Monachium?
  Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

15:15- 15:45

Gorący Temat IV
Sponsor: Partner Konferencji firma CSL Behring

Prowadzący: Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)
 • Trudne rozpoznanie czy zwodzące objawy? Oblicza wrodzonego obrzęku naczynioruchowego
  Dr Jacek Gocki (Bydgoszcz)

15:45- 16:00

Przerwa na kawę

16:00-17:15

Sesja VIII: Nietolerancja i alergia na pokarmy
Prowadzący: Prof. Janina Grzegorczyk (Łódź), Prof. Cezary Pałczyński (Łódź)
 • Rola skóry w rozwoju alergii pokarmowej
  Dr hab. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
 • Żywność modyfikowana (GMO) a alergia na pokarmy
  Dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska (Łódź)
 • Alergia na dodatki do żywności - czy istnieje naprawdę?
  Prof. Cezary Pałczyński (Łódź)

Warsztaty "Sam na sam z pacjentem" (7:30 - 8:30):

 • W3
  Jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić immunoterapie
  w gabinecie alergologicznym?

 • Prowadzący:
  Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź)
 • W4
  Prowokacje oskrzelowe
  swoiste i nieswoiste
  - wskazania i bezpieczeństwo

 • Prowadzący:
  Prof. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)

SOBOTA 23 czerwca 2018

SESJE PLENARNE

09:00- 10:15

Sesja IX: Immunoterapia pacjenta z uczuleniem wieloważnym
Prowadzący: Prof. Barbara Rogala (Katowice), Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 • Immunoterapia na alergeny sezonowe
  Prof. Barbara Rogala (Katowice)
 • Immunoterapia na alergeny całoroczne
  Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 • Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
  Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk)

10:15- 10:30

Przerwa na kawę

10:30- 11:45

Sesja X: Stany ostre w alergologii - postępowanie
Prowadzący: Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk), Dr hab. Andrzej Bożek (Katowice)
 • Ostry obrzęk naczynioruchowy
  Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)
 • Anafilaksja
  Dr hab. Joanna Glück (Katowice)
 • Duszność astmatyczna u osoby starszej
  Dr hab. Andrzej Bożek (Katowice)

11:45- 12:00

Przerwa na kawę

12:00- 13:15

Sesja XI: Kiedy diagnostyka komponentowa alergii jest przydatna?
Prowadzący: Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław),
Dr hab. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
 • Nowoczesna diagnostyka idiopatycznej anafilaksji z wykorzystaniem alergenów rekombinowanych
  Dr hab. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
 • Diagnostyka komponentowa w alergii na mleko
  Dr Urszula Jedynak-Wąsowicz (Kraków)
 • Diagnostyka komponentowa w monitorowaniu immunoterapii alergenowej
  Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

13:15

Uroczyste zamknięcie Konferencji

13:20

Obiad

Warsztaty "Sam na sam z pacjentem" (7:30 - 8:30):

 • W5
  Jak skierować pacjenta z astmą do programu lekowego?

 • Prowadzący:
  Dr med. Roman Skiepko (Białystok)
 • W6
  Czy warto zaglądać do nosa pacjenta? Rinoskopia w praktyce

 • Prowadząca:
  Dr med. Agnieszka Olszewska-Ziąber (Łódź)
• • •