ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019
PATRONAT HONOROWY
REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
 
PATRONAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO
 

 
GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI
Profesor Marek L. Kowalski

Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna - Łódź 2019, która odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2019 r.

W sesjach wykładowych, obok najnowszych osiągnieć i nowych kierunków rozwoju naszej dziedziny, przedstawiony będzie szeroki przegląd najważniejszych problemów diagnostycznych i terapeutycznych, z którymi spotykamy się w codziennej praktyce.

Dodatkowo, najbardziej nowoczesne metody leczenia jakim są terapie biologiczne, dostępne już dla naszych pacjentów w ramach programu lekowego NFZ, przedstawione zostaną podczas dwuczęściowego sympozjum „Leki biologiczne w astmie i alergii”, odbywającego się w czwartek i piątek.

W sobotę zapraszamy na II Sympozjum „Alergia i nadwrażliwość na leki” poświęcone praktycznym zagadnieniom postępowania w tych trudnych obszarach klinicznych.

Z kolei podczas odbywających się w czwartek, piątek i sobotę warsztatów będzie okazja do przedyskutowania z ekspertami takich zagadnień jak diagnostyka molekularna, ocena wyników posiewów bakteriologicznych oraz wykonywanie w gabinecie alergologicznym specjalistycznych procedur diagnostycznych w alergii na leki i pokarmy.

Zaproszenie do czynnego udziału w konferencji przyjęło już kilkudziesięciu znakomitych wykładowców, wśród których znajdziecie Państwo także gości z Francji i z Niemiec.

Zapraszamy do Łodzi!

Profesor Marek L. Kowalski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Goście specjalni i wykładowcy konferencji AAIK 2019

Profesor Jean_Bousquet

Profesor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)
Jeden z najwybitniejszych współczesnych alergologów, twórca i dyrektor inicjatywy ARIA
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma),
były przewodniczący komitetu GINA i wiceprezydent światowej sieci GA2LEN
(Global Allergy and Asthma European Network).
Redaktor czasopisma Clinical and Translational Allergology,
autor ponad 1200 publikacji naukowych.

• • •
Prof_T_Zuberbier

Profesor Torsten Zuberbier (Berlin, Niemcy)
Kierownik Centrum Alergologii Charité w Berlinie,
Prezydent Europejskiej Fundacji Badań nad Alergią (ECARF),
Alergolog i dermatolog, redaktor licznych międzynarodowych stanowisk,
dotyczących postępowania w chorobach alergicznych.

• • •

CERTYFIKAT WYDARZENIA:

W PROGRAMIE:

Sympozja:
Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
Alergia i Nadwrażliwość na Leki
Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

Wykłady i dyskusje

Sesje „Gorący Temat”
Warsztaty
Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)

WSPÓŁPRACA:

European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

MIEJSCE OBRAD:

EXPO Łódź, Al. Politechniki 4
AAIK 2019 - Hala EXPO

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”

KONTAKT:

„MEDITON”, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

• • •
Udział w Konferencji upoważnia do otrzymania punktów edukacyjnych
przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo otrzymywać bieżące informacje o konferencji
ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź 2019,
zachęcamy do zapisania się do newslettera podając swój e-mail:

   
P A T R O N A T   M E D I A L N Y