Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt
ALERGIA I NADWRAŻLIWOŚĆ NA LEKI

Szanowni Państwo!

Nadwrażliwość na leki to jeden z najczęstszych problemów klinicznych spotykanych w praktyce alergologicznej, choć nie rzadko stykają się z nim także lekarze wielu innych specjalności. Różnorodność polekowych manifestacji klinicznych, złożoność mechanizmów nadwrażliwości oraz rozwój nowych możliwości diagnostycznych powodują, że potrzebujemy stałej aktualizacji naszej wiedzy w tym zakresie.
Celem konferencji jest zapoznanie lekarzy z zasadami rozpoznawania nadwrażliwości (w tym alergii) na leki i sposobami postępowania z pacjentami zgłaszającymi się z podejrzeniem nadwrażliwości. Konferencja składać będzie się z interaktywnych sesji prowadzonych przez ekspertów i ilustrowanych dyskusją przypadków klinicznych.
W każdej sesji przewidujemy czas na pytania do ekspertów i dyskusje. Zapraszamy również do zgłaszania ciekawych przypadków lub badań, dotyczących nadwrażliwości i alergii na leki, które będą prezentowane w sesji dyskusji plakatowych. Mamy nadzieję, że ta tematyka zainteresuje nie tylko alergologów, ale także lekarzy innych specjalności.

Zapraszamy do Łodzi!

Profesor Marek L. Kowalski - Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kierownik Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodniczący Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

W programie : Wykłady, dyskusje i prezentacje przypadków

GŁÓWNE TEMATY:

• Diagnostyka alergii na antybiotyki
• Dobór alternatywnych antybiotyków w alergii na beta-laktamy
• Astma z nadwrażliwością na NLPZ
• Skórne postacie nadwrażliwości na NLPZ
• Reakcje niepożądane po lekach miejscowo znieczulających
• Nadwrażliwość na leki w chorobach wewnętrznych
• Ciężkie reakcje polekowe - zapobieganie i postępowanie
• Alergie na leki u dzieci
• Kiedy i jak wykonać prowokację z podejrzanym lekiem?
• Trudne przypadki

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

MIEJSCE OBRAD:

Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260


ORGANIZATOR:

• Biuro Organizacyjne MEDITON

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

• Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
• Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny

Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo otrzymywać bieżące informacje o konferencji
ALERGIA I NADWRAŻLIWOŚĆ NA LEKI,
zachęcamy do zapisania się do newslettera podając swój e-mail:

P A T R O N A T   M E D I A L N Y